Je li nekim djelima predodređeno da nestanu, da se raspadnu ili unište sama od sebe? Efemerna umjetnost upravo se tiče ...