Izraz umjetnički film kao da ima duplicirano značenje, jer film je već sam po sebi umjetnost. Vjerojatno je većina nas ...