Što je elegija? Književni pojmovi 101

elegija

Jezik ima moć da poštuje, divi se, izražava žalost, pa čak i da liječi. U poeziji se ti osjećaji često artikuliraju u pjesničkom obliku poznatom kao elegija.

Što je elegija?

Elegija je oblik poezije koji se obično koristi za razmišljanje o smrti ili gubitku. Tradicionalno, elegijska pjesma bavi se temama žalosti, tuge i jadikovke; međutim, takve se pjesme također mogu baviti iskupljenjem i utjehom. Sve u svemu, umjetnički jezik poezije dopušta da se takvi osjećaji izraze i artikuliraju u obliku elegije.

Elegija ritualizira tugu u jezik i time je čini podnošljivijom. Velika elegija dotiče nedokučivo i izvire iz neizrecivog, iz neprihvatljivog gubitka. Omogućuje nam da iskusimo smrtnost. Pretvara gubitak u sjećanje, otvara prostor za retrospekciju i vodi misli prema utjehama verbalne artikulacije i ceremonije.

Osjećaj prevladavajućeg gubitka koji pokreće poeziju jadikovke postoji u svim jezicima i poezijama. Ima korijene u vjerskim osjećajima i ritualima. Sam proces, akcija žalovanja, činjenja nečega da bi se otpratili mrtvi, čime se čisti prostor između mrtvih i živih, ima zaostalu snagu u ceremonijalnoj strukturi elegije.

Na primjer, elegija Walta Whitmana O kapetane! Moj kapetane! (1865) je spomen na predsjednika Abrahama Lincolna nedugo nakon njegova ubojstva:

“O kapetane! Moj kapetane! Strašna je plovidba svršila!
Pobijedismo! Najgora oluja nije nam broda skršila,
Luka je blizu, zvona čujem, klicanje ljudi i trk,
Dok oči prate čvrsti naš brod, što pristaje smion i mrk!
Ali o srce! Srce! Srce!
Na palubi je moj kapetan,
U svojoj rujnoj krvi leži,
Mrtav i ledan.”

(izvor prijevoda: Walt Whitman, O kapetane! Moj kapetane!)

Whitmanov izraz poštovanja, tuge i žaljenja zastupljen je u ovoj strofi elegije. Osim oplakivanja gubitka Lincolna, pjesma oplakuje stanje unije nakon građanskog rata.

primjeri elegije
Marka tiskana u SAD-u prikazuje Walta Whitmana (1819-1892), američkog pjesnika. Izvor: Shutterstock

Klasična antika imala je nekoliko književnih sredstava za formalno izražavanje duboke tuge. Tužbalica je bila pjesma jadikovke koja potječe iz grčkog epicediuma, žalobne pjesme koja se pjevala nad tijelom mrtvih. Trenodija je bila grčka “pjesma naricanja” koja se pjevala u spomen na mrtve. Izvorno zborska oda, razvila se u monodiju (grčki: “samotna pjesma”), odu koju pjeva jedan glumac u grčkoj tragediji ili pjesmu koja oplakuje nečiju smrt.

Povijest i razvoj elegije

Elegija je pjesma smrtnog gubitka i utjehe. Riječ elegija potječe od grčke riječi élegos, što u prijevodu znači “pogrebna tužaljka”. Elegija je bila jedna od prvih pjesničkih formi antike, iako se u grčkoj književnosti odnosi na određeni oblik stiha, kao i na emocije koje on prenosi. Svaka pjesma koja koristi određeni metar elegijskog dvostiha ili elegijskog distiha nazivana je elegijom. Elegijski distih je sastavljen od herojskog ili daktilskog heksametra iza kojeg slijedi pentametar.

Elegije su se pjevale naglas i tradicionalno uz pratnju flaute, a teme su bile o ljubavi (ljubavne pritužbe) i ratu (ohrabrujući borilački epigrami), kao i o smrti.

Kada su Rimljani osvojili grčke zemlje, prisvojili su i grčke umjetničke tradicije, a elegija nije bila iznimka. Rimske elegije, napisane na latinskom, bavile su se sličnim temama kao grčke elegije, ali su davale poseban naglasak erotskim ili mitološkim temama.

Pjesme elegije oživljene su tijekom renesanse i na kraju su se probile u kanon engleske književnosti. Elegija, konvencionalno shvaćena kao poezija žalosti, temeljni je žanr britanskog romantizma. Stotine pjesama objavljenih između 1780-ih i 1830-ih najavljuju se u svojim naslovima kao elegije ili kao elegijske pjesme; mnoštvo drugih ide pod imenima kao što su monodija ili epitaf; a bezbrojni stihovi postavljeni uz grobove, u međuvremenu, ne zahtijevaju nikakvu formalnu klasifikaciju.

Ali odmaknuvši se od ograničenja forme, moglo bi se uočiti da je sama ideja poezije u razdoblju romantizma uvjetovana nekim pojmom elegije. Elegija prolazi kroz duboku revalorizaciju od strane romantičarskih pisaca, čija se mnoga najveća djela bave dubokim osjećajem gubitka koji se samo povremeno povezuje sa smrću druge osobe. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) je definirao elegiju općenito kao “oblik poezije prirodan refleksivnom umu”, a Friedrich Schiller (1759-1805) je okarakterizirao “elegijsko” kao čežnju za idealom, razlikujući “elegiju u užem smislu” kao pjesma u kojoj se ili “priroda… tretira kao izgubljena” ili “ideal… kao nedostignut”.

Neke od poznatih elegija koje se uče u povijesti engleske književnosti su:

 • John Donne, Buha (objavljeno posthumno 1633). Romantična elegija koja koristi krvopiju buhu kao metaforu. Općenito, Donne je bio hrabriji u svojim seksualnim opisima od mnogih svojih engleskih suvremenika, iako je važno uzeti u obzir da je većina njegovih najerotičnijih djela objavljena nakon njegove smrti, i često prikrivena književnim sredstvima.
 • John Milton, Lycidas (1637). Pozvan da napiše prilog u počast cambridgeskoga studenta koji se utopio, Milton razbija i proširuje oblik pastoralne elegije te od preminuloga blistavoga studenta čini simbol izgubljenih nada, aludirajući na stanje suvremenoga svećenstva, i tako stvara možda najbolji primjer engleske pastorale
 • Thomas Gray, Elegija napisana u seoskom crkvenom dvorištu (1751). Sumorna meditacija o smrti inspirirana smrću pjesnika Richarda Westa 1742. godine.
 • Percy Bysshe Shelley, Adonais: Elegija o smrti Johna Keatsa (1821). Elegija napisana u spenserovskom stilu jambskog pentametra sa shemom rime ABABBCBCC. Pjesma obilježava spomen na Johna Keatsa, što slijedi tradiciju autora koji koriste elegiju u čast svojim književnim sunarodnjacima.
 • Walt Whitman, Posljednji put kad cvjetao je jorgovan u dvorištu (1865). Elegija inspirirana Lincolnom kao i gubitkom koji se osjećao u cijeloj Americi nakon građanskog rata.

Elegija je u hrvatskoj književnosti zastupljena dvanaesteračkim stihovima Andrije Palmovića (Zagorske elegije) i S. S. Kranjčevića (Uskočke elegije), a Vladimir Nazor okušao se u oživljavanju klasične metričke strukture (Topuske elegije, 1933) i prevođenju Goetheovih Rimskih elegija (1932). Poznat je i naš elegičar Franjo Ciraki sa svojom značajnom zbirkom Florentinske elegije (1872).

Mnoge elegije nisu napisane zbog osjećaja osobne tuge, već zbog šireg osjećaja gubitka i metafizičke tuge. Poznati primjer je tugaljivi niz od deset pjesama u Devinskim elegijama (1923) njemačkog pjesnika Rainera Marije Rilkea.

elegija
Rilke je počeo pisati prvu i drugu elegiju u dvorcu Duino, u blizini Trsta, u Italiji, nakon što je čuo glas u vjetru dok je hodao uz litice. Izvor: Shutterstock

Mnoge suvremene elegije nemaju utvrđenu formu, pa čak i elegije iz devetnaestog stoljeća pjesnika poput Whitmana i Tennysona uzimaju si dovoljno slobode s metrom i shemom rime.

Pastoralna elegija

Iako elegija nije strogo definiran oblik, postoji jedna posebna vrsta elegije čija je definicija jasnija: pastoralna elegija, koja je tipično o umrlom pastiru.

Pastoralnu elegiju možemo promatrati kao elegiju napisanu u tradiciji pastoralne poezije, čiji se korijeni mogu pratiti unatrag do starogrčke i rimske poezije o rustičnom životu pjesnika koji su živjeli na selu. Pastoralna poezija nastajala je kroz povijest, od antičkih vremena do danas, a pastirska elegija samo je jedna vrsta pastoralne poezije. Evo nekih značajki koje definiraju pastoralnu elegiju:

 • Preminuli subjekt pjesme često je pastir, što nastavlja tradiciju koju je započeo rimski pjesnik Vergilije, koji je bio poznat po prikazivanju sebe i drugih kao pastira u svojim pjesmama.
 • Uobičajeno je, čak i u pastoralnim elegijama napisanim na engleskom, da se u pjesmu uključuju klasične mitološke figure (kao što su Muze), što je još jedna počast drevnim korijenima forme.
 • Ove pjesme obično počinju izražavanjem pjesnikove tuge, prelaze na razmišljanje o smrti i smrtnosti, a završavaju pjesnikovim pomirenjem sa smrću priznajući je kao sastavni dio besprijekorne ljepote prirode.

Pjesma Johna Miltona Lycidas iz 17. stoljeća općenito se smatra najvećim primjerom pastoralne elegije u engleskoj književnosti. Kraj pjesme utjelovljuje elegijsku tradiciju okretanja utjehi nakon jadikovke; Milton implicira da će utopljeni Lycidas (koji predstavlja Miltonova prijatelja koji je doživio brodolom) pronaći novi život na nebu.

Najčešće elegijske teme

Kao književno sredstvo i pjesnički oblik, elegija tradicionalno obuhvaća teme koje predstavljaju duboka i značajna pjesnikova osobna razmišljanja. Dobro poznata pjesma Thomasa Graya Elegija napisana u seoskom crkvenom dvorištu, objavljena sredinom osamnaestog stoljeća, učvrstila je elegijske pjesme kao filozofske izraze jadikovke i žalosti. Neki su ovu vrstu poezije nazvali “grobljanskom” ili “crkvenom” poezijom, namijenjenom izražavanju žalosti, tuge i boli. Osim toga, veliki dio grobljanske poezije bavi se fizičkim fenomenom smrti i prolaznom prirodom života.

Međutim, elegija se može baviti mnogim temama osim gubitka života i tuge. Evo nekoliko uobičajenih primjera tema u elegiji:

 • smrt i njezina neizbježnost i/ili univerzalnost
 • osobni gubitak
 • čovjek i priroda
 • sjećanje i/ili prošlost
 • nostalgija za mladošću
 • izolacija
 • odanost
 • društvo
 • gubitak ljubavi
 • smrt utjecajnog vođe, pisca ili drugih javnih osoba/heroja

Zašto se pisci odlučuju pisati elegije?

Za razliku od klasične tradicije epske poezije ili srednjovjekovnih balada, koje obje koriste treće lice kako bi se usredotočile na figure iz popularne mitologije i folklora, elegije su duboko osoban oblik poezije koji obično koristi prvo lice za naglašavanje privatnih emocionalnih iskustava pojedinaca.

Elegije su prekrasan primjer načina na koji poezija može poslužiti osobnijoj i emocionalnijoj svrsi za pjesnika, budući da su mnogi pjesnici kroz povijest pisali elegije ne samo u spomen na izgubljene voljene osobe, već i kao način žalovanja i procesiranja svoje vlastite tuge.

Dio procesa pisanja elegije, što se često eksplicitno ističe u pjesmi, pjesnikova je borba da misterij smrti učini manje stranim obraćajući joj se izravno i razmišljajući o njezinom velikom i trajnom utjecaju na one koji svjedoče smrti i nastavljaju živjeti – svojevrsna katarza, čišćenje i otpuštanje.

elegija u književnosti
Elegije su način žalovanja i procesiranja vlastite tuge u prihvaćanju smrti. Izvor: Shutterstock

Značaj elegije u književnosti

Konkretna definicija elegije slučajno je poprimila oblik tek tijekom 16. stoljeća. Tijekom starogrčkog doba, svaka pjesma napisana u elegijskim stihovima, koja je imala potencijal baviti se raznim temama, poput ljubavi ili rata, zajedno sa smrću, nazivana je elegijom. Poezija napisana u elegijskom obliku koja se sastojala od izmjeničnih heksametarskih i pentametarskih strofa korištena je za teme koje su bile manjeg opsega u usporedbi s epskim oblicima poezije.

Pjesnici iz Grčke i starog Rima čak su koristili elegiju za teme koje su se temeljile na humoru i satiri. Međutim, s promjenama je definicija elegije poprimila ograničeniji oblik. Počela je dobivati na značaju kao književni oblik tijekom 16. stoljeća. Iako ova poezija nije više popularna u modernoj književnosti u svom najstrožem obliku, puno je pjesama koje su zapisane u sjećanje na svoje umrle.

Primjeri elegija u popularnoj kulturi

Elegijski motivi koriste se i izvan okvira konvencionalne književnosti, posebice u glazbenoj umjetnosti koja je u svojoj izgovorenoj riječi lirična, pa možemo navesti dva primjera kako bismo to ilustrirali.

Jay Z, Lucifer

“Reverse the crash,

Reverse the blast then reverse the car

Reverse the day and there you are, Bobalob

Lord forgive him, we all have sinned

But Bob’s a good dude, please let him in”

Jay Z-jeva pjesma Lucifer je elegija nekolicini Jay-Z-jevih prijatelja koji su umrli. Ova rečenica govori o Bobalobu, prijatelju iz Bronxa koji je upucan u svom autu. Na drugom mjestu u pjesmi, Jay Z repa o emocionalnom iskustvu kroz koje prolazi svake noći, sanjajući Boba i njegovog ubojicu.

Don McClean, Vincent

 “How you suffered for your sanity

how you tried to set them free.

They would not listen, they did not know how

perhaps they’ll listen now.”

Čuvena akustična pjesma Vincent Dona McCleana elegija je umjetniku Vincentu van Goghu. Naravno, McClean nikada nije poznavao Van Gogha, koji je umro 50 godina prije McCleanova rođenja. No, pjevač očito osjeća da se povezao s umjetnikom kroz njegove slike, a ova je pjesma pokušaj oplakivanja izmučenog genija koji je umro u teškim okolnostima.