Što je hedonizam (7 hedonista diljem svijeta)

U zamršenom svijetu filozofije jedan je koncept dugo izazivao fascinaciju, ali i bio pod jakom kritikom društva. To je upravo hedonizam, doktrina koja užitak i izbjegavanje boli postavlja u samo srce ljudskog postojanja, proglašavajući ih krajnjim vodiljama života.

Nekima je hedonizam put do radosti i ispunjenja, filozofija koja iznad svega slavi potragu za srećom. Ipak, drugima je to opasan zov sirene, koji pojedince dovodi u iskušenje i potiče bezobzirnom prepuštanju i sebičnosti. 

U ovom članku ulazimo u dubine hedonizma i objašnjavamo njegovo podrijetlo, različita tumačenja i naravno kritike upućene njegovoj filozofiji. Pridružite nam se kako bismo razumjeli složenu ravnotežu između užitka i morala te trajnu važnost ove prastare filozofije u današnjem svijetu.

hedonističke aktivnosti
FOTO: SHUTTERSTOCK

Što je hedonizam?

Hedonizam je filozofska teorija ili etička doktrina koja potragu za užitkom i izbjegavanje boli postavlja kao središnje i krajnje ciljeve ljudskog života i ponašanja. U biti, tvrdi da je užitak najveće dobro i da bi pojedinci trebali nastojati maksimizirati svoja iskustva užitka dok minimiziraju iskustva boli ili patnje.

Hedonizam nije ograničen samo na fizički ili senzualni užitak; može obuhvatiti različite oblike uživanja, uključujući intelektualna, emocionalna, pa čak i duhovna zadovoljstva. Koncept je istraživan i tumačen na različite načine kroz povijest filozofije, što je rezultiralo različitim školama mišljenja unutar hedonizma.

Postoje dvije osnovne grane hedonizma – psihološki hedonizam i etički hedonizam.

Psihološki hedonizam sugerira da su ljudi prirodno skloni traganju za zadovoljstvom i izbjegavanju boli. Ljudsko ponašanje je prema ovoj doktrini vođeno hedonističkim načelima jer su ljudi intrinzično hedonisti.

Etički hedonizam nadilazi psihološke sklonosti i tvrdi da užitak treba slijediti kao moralno dobro. Pretpostavlja se da ne samo da ljudi traže zadovoljstvo, već bi također trebali aktivno donositi odluke koje vode do najvećeg ukupnog zadovoljstva i sreće za njih same i druge.

Hedonizam je bio i slavljen i kritiziran kroz povijest filozofije. Zagovornici tvrde da promiče sreću i ugodan život, dok kritičari tvrde da može dovesti do sebičnosti, kratkoročnog razmišljanja i moralnih dilema. Unatoč kontroverzama koje ga okružuju, hedonizam je i dalje tema filozofskih rasprava.

Postoje li različite vrste hedonizma?

Da, postoje različite varijacije i škole mišljenja unutar šire filozofije hedonizma. Ove varijacije u hedonizmu nude različite perspektive o potrazi za zadovoljstvom kao krajnjim ciljem ljudskog života. Već smo spomenuli razliku između psihološkog i etičkog hedonizma, no postoje i takozvani kvantitativni i kvalitativni hedonizam te epikureizam.

Kvantitativni hedonizam naglašava kvantitativni aspekt užitka. Sugerira da je cilj maksimizirati količinu zadovoljstva i minimizirati količinu boli u vlastitom životu. Ne pravi razliku između različitih vrsta užitaka – fokus je na ukupnom iznosu.

Kvalitativni hedonizam tvrdi da nisu svi užici jednaki i da su neki kvalitetniji ili vredniji od drugih. Sugerira da bi pojedinci trebali tražiti više ili profinjenije užitke u odnosu na one primtiivne. Ovo se stajalište često povezuje s filozofima poput Johna Stuarta Milla.

Naravno, o hedonizmu ne možemo raspravljati bez da spomenemo stare grke. Epikureizam je specifična škola hedonizma koju je utemeljio starogrčki filozof Epikur. Zalaže se za jednostavan i umjeren život koji maksimizira intelektualna i osjetilna zadovoljstva, a umanjuje bol. Epikureizam također naglašava težnju za mirom i slobodom od nepotrebnih želja.

Je li hedonizam samo potraga za fizičkim zadovoljstvom?

Ne, hedonizam nije samo traženje tjelesnog užitka, iako je fizički užitak jedan njegov aspekt. Hedonizam obuhvaća širi raspon užitaka, uključujući intelektualne, emocionalne, pa čak i duhovne užitke.

Tjelesni užitak je najpoznatiji oblik užitka u hedonizmu i uključuje senzacije poput jedenja ukusne hrane, doživljavanja fizičke ugode ili upuštanja u senzualna iskustva. Ipak, hedonizam se može proširiti na potragu za znanjem, umjetnošću i intelektualnom stimulacijom. Radost učenja, sudjelovanja u smislenim razgovorima ili cijenjenje umjetnosti mogu biti oblici intelektualnog zadovoljstva.

Također, emocionalna iskustva, kao što su ljubav, prijateljstvo i sreća, se također smatraju oblicima zadovoljstva u hedonizmu. Pozitivna emocionalna stanja doprinose ugodnom životu. Uz to, za neke pojedince duhovna ili transcendentna iskustva su izvori zadovoljstva. To može uključivati osjećaj unutarnjeg mira, povezanosti s prirodom ili duhovnog prosvjetljenja.

Koja je razlika između hedonizma i utilitarizma?

Hedonizam i utilitarizam su etičke teorije koje se bave potragom za srećom i užitkom, ali se razlikuju u nekoliko ključnih aspekata koje je potrebno razmotriti.

Hedonizam postavlja težnju pojedinca za zadovoljstvom i izbjegavanje boli kao središnje i krajnje ciljeve života. Prvenstveno ističe osobnu sreću i zadovoljstvo. Utilitarizam je pak šira etička teorija koja ima za cilj maksimizirati ukupnu sreću cijelog društva, a ne samo individualno zadovoljstvo. Fokusira se na najveće dobro za najveći broj ljudi, često dajući prednost kolektivnoj dobrobiti nad individualnom srećom.

Hedonizam inherentno ne pruža temelj za donošenje moralnih odluka osim potrage za osobnim zadovoljstvom. Ne propisuje pravila ili dužnosti. Utilitarizam nudi jasan moralni okvir. Sugerira da se akcije trebaju birati na temelju njihove sposobnosti da maksimiziraju ukupnu sreću. Utilitaristi često koriste “načelo najveće sreće” za usmjeravanje donošenja odluka.

Također, hedonizam ne potiče na kompromis između pojedinačnih užitaka i dugoročnih posljedica već daje prednost trenutnom zadovoljstvu nad dugoročnom dobrobiti pojedinca ili svih ljudi. Za razliku od toga, utilitarizam uzima u obzir i kratkoročne i dugoročne posljedice te ponekad zahtijeva žrtvovanje individualnog zadovoljstva za veće dobro ako vodi do povećanja ukupne sreće.

Što je epikureizam i kakav je u usporedbi s drugim vrstama hedonizma?

Epikureizam je filozofski pravac koji potječe od grčkog filozofa Epikura (341. pr. Kr. – 270. pr. Kr.). Osnovna ideja epikureizma jest postizanje sreće i zadovoljstva u životu, ali se razlikuje od drugih vrsta hedonizma u svojim ključnim principima i ciljevima. 

hedonizam
FOTO: SHUTTERSTOCK

Epikurejci vjeruju da je zadovoljstvo postizanje umjerenih užitaka i oslobađanje od tjelesnih i duhovnih patnji. Naglašavaju miran i bezbrižan život, a najviše zadovoljstvo za njih je duhovni mir. Klasični hedonizam se koncentrira na maksimiziranje tjelesnog zadovoljstva i uživanja u trenutačnim užicima bez obzira na posljedice. Za njih je intenzivan užitak često važniji od umjerenosti te se time razlikuje od epikureizma.

Epikurejci promoviraju umjerenost i suzdržanost kako bi se izbjegle nepotrebne tjelesne i duhovne patnje. Naglašavaju važnost prijateljstva i društvenih odnosa u postizanju sreće. Klasični hedonizam može poticati ekscese i potrošnju bez suzdržavanja, često ignorirajući dugoročne posljedice.

U suštini, epikureizam se razlikuje od drugih oblika hedonizma, kao što je klasični hedonizam, po svojoj fokusiranosti na umjerenost, duhovni mir, prijateljstvo i smanjenje patnje kao ključeve za postizanje sreće. Ovi principi čine epikureizam jedinstvenim filozofskim pravcem među hedonističkim teorijama.

Koje su kritike hedonizma?

Hedonizam se, kao i svaka filozofska teorija, suočio s mnoštvo kritika i izazova. Kritičari su iznijeli različite prigovore o hedonizmu, ističući njegova ograničenja i potencijalne nedostatke. Jedna od najčešćih kritika hedonizma je da promiče plitak i površan pristup životu. Kritičari tvrde da jedinstveni fokus na potragu za užitkom može dovesti do života lišenog dubljeg smisla, vrijednosti i intelektualnog ili moralnog rasta.

Također, hedonizam daje prednost kratkoročnom zadovoljstvu nad dugoročnom dobrobiti. Kritičari tvrde da pojedinci vođeni isključivo željom za trenutnim zadovoljstvom mogu donijeti odluke koje će imati negativne posljedice u budućnosti, kao što je zanemarivanje vlastitog zdravlja ili financijske sigurnosti.

Hedonizam, posebno psihološki hedonizam (koji tvrdi da pojedinci prirodno traže zadovoljstvo), ne daje inherentno jasan moralni okvir. Ne bavi se pitanjima etike niti pruža smjernice o tome kako donositi moralno odgovorne odluke.

kritike hedonizma
FOTO: SHUTTERSTOCK

Potraga za osobnim zadovoljstvom bez razmatranja dobrobiti drugih može dovesti do sebičnosti i sukoba u odnosima i društvu. Kritičari tvrde da hedonizam može biti inherentno egocentričan i ne promovira altruizam ili osjećaj dužnosti prema drugima.

Jedinstveni fokus hedonizma na zadovoljstvo može dovesti do zanemarivanja drugih važnih vrijednosti i aspekata života, kao što su osobni rast i potraga za znanjem ili vrlinom.

Kritičari tvrde da se hedonizam uvelike oslanja na subjektivna iskustva zadovoljstva, što otežava uspostavljanje objektivnih standarda za procjenu onoga što čini ugodan ili ispunjen život. Zbog ovoga u svom ekstremnom obliku, hedonizam može dovesti do pretjeranog i nepromišljenog ponašanja, budući da pojedinci mogu dati prednost užitku pod svaku cijenu, uključujući vlastitu dobrobit ili dobrobit drugih.

Je li hedonizam spojiv s religijskim uvjerenjima?

Hedonizam može biti kompatibilan s nekim religijskim uvjerenjima, a nekompatibilan s drugima, ovisno o tome kako se tumači i prakticira, kao i o kojoj je religijskoj doktrini riječ. 

Neki pojedinci koji imaju vjerska uvjerenja mogu usvojiti liberalno ili fleksibilno tumačenje učenja svoje vjere, dopuštajući prostor za umjerena hedonistička nastojanja. Oni mogu vidjeti zadovoljstvo kao dar od svog božanstva i vjeruju da je uživanje u životnim zadovoljstvima na odgovoran i uravnotežen način spojivo s njihovim vjerskim vrijednostima. Također, određene duhovne i vjerske tradicije naglašavaju osobna iskustva, unutarnji mir i duhovni rast. U takvim slučajevima pojedinci mogu na hedonizam gledati kao na sredstvo za pronalaženje duhovnog ili emocionalnog ispunjenja, sve dok je u skladu sa širim vrijednostima njihove vjere.

Etički hedonizam, koji tvrdi da užitak treba slijediti kao moralno dobro, može se slagati s religijskim uvjerenjima ako pojedinci tumače moralna načela svoje vjere na način koji je u skladu s odgovornim traženjem užitka i dobrobiti drugih.

Ipak, mnoge religijske tradicije, poput određenih oblika budizma, kršćanstva i islama, zagovaraju asketizam ili samoodricanje kao sredstvo duhovnog rasta i moralnog razvoja. U takvim se slučajevima hedonizam, s njegovim naglaskom na užitku, često smatra nekompatibilnim s temeljnim načelima ovih vjera.

Hedonizam, osobito kada se njime teži bez moralnih ograničenja, može dovesti do ponašanja i izbora koji su u sukobu s moralnim i etičkim učenjima mnogih religijskih tradicija. Radnje vođene isključivo težnjom za osobnim zadovoljstvom mogu se smatrati sebičnima ili nemoralnim.

Neke vjerske doktrine naglašavaju vrijednosti kao što su poniznost, nesebičnost i suosjećanje za druge. Ove vrijednosti mogu biti u suprotnosti s hedonističkim pristupom koji daje prednost samozadovoljavanju i potrazi za osobnim zadovoljstvom iznad svega.

Također, u određenim vjerskim tradicijama postoje posebni zakoni i kodeksi ponašanja koji zabranjuju ili ograničavaju određena ponašanja povezana s hedonizmom, kao što je prekomjerna konzumacija alkohola ili seksualni promiskuitet.

U konačnici, kompatibilnost hedonizma s religijskim uvjerenjima ovisi o individualnoj interpretaciji njihove vjere, specifičnoj religijskoj tradiciji i stupnju do kojeg integriraju hedonistička načela u svoju vjersku praksu. Neki ljudi mogu pronaći način kako uskladiti elemente hedonizma sa svojim religijskim uvjerenjima, dok ih drugi mogu smatrati fundamentalno nekompatibilnim i izabrati jedno umjesto drugoga. To je složeno i nijansirano pitanje koje se razlikuje od osobe do osobe i od religije do religije.

Kako je Dioniz povezan s hedonizmom?

Bog Dioniz, poznat i kao Bacchus u rimskoj mitologiji, povezan je s hedonizmom kroz svoju ulogu u mitologiji – prikazan je kao božanstvo uživanja, ekstaze, i hedonističkih iskustava. Iako Dioniz nije utemeljitelj nijedne hedonističke filozofije, njegova prisutnost u grčkoj i rimskoj mitologiji doprinijela je razvoju određenih hedonističkih ideja i praksi. 

U antičkoj Grčkoj i Rimu postojali su kultovi posvećeni Dionizu koji su prakticirali obrede, uključujući pijenje vina i plesove, kao dio njegovog štovanja. Ovi obredi često su bili obilježeni ekstazom i osjećajem slobode te su promovirali trenutačno uživanje i zadovoljstvo.

Dioniz je bog vina, a vino je često bilo središnji element njegovih kultnih obreda. Vino je poticalo opuštanje, oslobađalo inhibicije i poticalo osjećaj uživanja. Ovi aspekti vina i ekstaze povezani su s hedonističkim principima koji naglašavaju trenutno zadovoljstvo.

Kult Dioniza promovirao je osjećaj slobode od društvenih ograničenja i konvencija. U tim obredima, ljudi su se osjećali oslobođenim od svakodnevnih briga i mogli su se prepustiti svojim strastima i užicima. Ovo se može povezati s hedonističkim principom da treba težiti slobodi za postizanje zadovoljstva.

Kako je hedonizam utjecao na umjetnost kroz povijest?

Hedonizam je imao značajan utjecaj na umjetnost tijekom povijesti, a taj utjecaj može se vidjeti u različitim umjetničkim pokretima, stilovima i djelima.

Hedonizam je često bio inspiracija za umjetnička djela koja su istraživala temu uživanja, sreće i zadovoljstva. Umjetnici su često prikazivali scene luksuza, banketa, plesa i drugih aktivnosti koje su simbolizirale hedonistički način života.

Uz to, hedonizam je poticao slobodu izraza u umjetnosti. Umjetnici su se osjećali oslobođenima da istražuju svoje strasti, emocije i želje bez ograničenja. To se može vidjeti u ekspresionističkim slikama, djelima i performansima.

Ova filozofija je naglašavala važnost estetike i senzualnosti u životu. Umjetnici su često pokušavali prenijeti te aspekte kroz svoja djela, stvarajući estetski privlačne kompozicije i koristeći senzualne motive, boje i teksture. Često se kaže da je barok prava hedonistička epoha zbog bogatstva i kiča.

Romantički pokret u umjetnosti često je bio povezan s idejama slobode, strasti i individualizma, što su zajednički elementi s hedonističkim svjetonazorom. Romantični umjetnici istraživali su osobne emocije i naglašavali snagu osjećaja u svojim djelima.

U 20. stoljeću, razne moderne umjetničke struje, poput dadaizma i nadrealizma, često su izražavale kontroverzne i dekadentne aspekte hedonizma. Umjetnici su se bavili temama poput apsurda, iracionalnosti i često su koristili provokativne motive.

Tko su najpoznatiji hedonisti?

Postoje brojne povijesne i moderne osobe povezane s hedonizmom, bilo kao zagovornici filozofije ili kao pojedinci čiji su životni stilovi i uvjerenja u skladu s hedonističkim načelima. Donosimo vam povijesne i suvremene ličnosti koje su ostavile velik trag u hedonističkoj filozofiji.

1. Epikur

Epikur, starogrčki filozof, često se povezuje s epikurejstvom, školom mišljenja koja je naglašavala potragu za jednostavnim užicima, intelektualnim užitkom i mirom kao put do sreće. Zalagao se za umjeren i uravnotežen pristup užitku.

2. Kirenaika

Kirenska škola filozofije, koju je utemeljio Aristip iz Cirene, promicala je oblik hedonizma koji je bio usredotočen na neposredne osjetilne užitke i potragu za individualnom srećom.

3. Lukrecije

Lukrecije, rimski pjesnik i filozof, poznat je po svojoj epskoj pjesmi “De Rerum Natura” (O prirodi stvari), koja predstavlja epikurejsku filozofiju, uključujući potragu za užitkom i izbjegavanje boli.

4. Jeremy Bentham

Jeremy Bentham bio je britanski filozof i ključna figura u razvoju utilitarizma, moralne teorije koja nastoji maksimizirati ukupnu sreću. Njegov se utilitarizam često povezuje s oblikom hedonističke računice kojoj je cilj izmjeriti i usporediti užitke i boli.

5. John Stuart Mill

Mill, još jedan istaknuti utilitaristički filozof, proširio je Benthamove ideje. Zalagao se za viši i profinjeniji oblik hedonizma, poznat kao kvalitativni hedonizam, koji je razlikovao više i niže užitke i naglašavao intelektualne i moralne potrage kao izvore užitka.

6. Hugh Hefner

Hugh Hefner, osnivač časopisa Playboy, često se povezuje s hedonističkim životnim stilom koji karakterizira slavljenje seksualnog užitka i luksuza. Promicao je hedonistički etos kroz svoje publikacije i stil života.

7. Eckhart Tolle

Iako nije striktni zagovornik hedonizma, naglasak duhovnog učitelja Eckharta Tollea na svjesnosti, životu u sadašnjem trenutku i pronalaženju radosti u jednostavnim iskustvima u skladu je s nekim aspektima hedonizma, posebice težnjom za pozitivnim emocionalnim i duhovnim stanjima.

Razne moderne slavne osobe i utjecajne osobe, posebno u područjima zabave i društvenih medija, mogu utjeloviti hedonističke stilove života koje karakterizira potraga za užitkom, luksuzom i samozadovoljavanjem.

Važno je napomenuti da, dok se ove osobe mogu povezivati s hedonističkim načelima ili životnim stilovima, njihova tumačenja i prakse hedonizma mogu uvelike varirati, a neke mogu ugraditi hedonističke ideje u širi filozofski ili etički okvir. Osim toga, mnogi suvremeni filozofi nastavljaju istraživati i raspravljati o hedonizmu i njegovoj važnosti u modernom svijetu.